Henkilöt

TOIMINNAN SUUNNITTELURYHMÄ:Koordinaattori
OSKAR REPO, filosofian pääaineopiskelija Jyväskylän yliopistossa ja mediatyöläinenANU VIRTANEN, FM, filosofinen praktikko, filosofian väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa, Filosofisen praktiikan verkoston (FIVE ry) puheenjohtaja (linkki). Filosofin vastaanottoja ja sokraattisia dialogeja etupäässä pääkaupunkiseudulla, mutta vastaanottoja myös etänä. Yhteydenotot: virtande@gmail.com

EEVA K. KALLIO, PsT, aikuisen kognitiivisen ja psyykkisen kehityksen dosentti (JyU, TAU), erikoistutkija. Teoksen "Ajattelun kehitys aikuisuudessa - kohti moninäkökulmaisuutta"-teoksen toimittaja (2016), ja teoksen Development of adult thinking- teoksen toimittaja (Routledge, 2020). Lisäksi yhdessä Jenni Spännärin kanssa (2020) Viisaus -käyttäjän opas -teos. Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen Viisaus ja oppiminen-tiimin vetäjä. Viisaustaidot®-koulutukset.  FIVE (filosofisen praktiikan yhdistyksen jäsen). Kotisivu www.eevakkallio.com,  yhteydenotot eevakallio@live.fi
LEENA KAKKORI, YTT, Kasvatusfilosofian dosentti, Diplomilogoterapeutti VFI, Logoterapeutin ja filosofin vastaanotto Jyväskylässä. www.leenakakkori.com

PIIA KOIVUMÄKI, YTM, filosofian väitöstutkija Jyväskylän yliopistossa. Väitöstutkimukseni aiheena on filosofi-psykologi Lauri Rauhalan (1914-2016) ihmisen filosofia. Tutkin, miten Rauhalan holististinen ihmiskäsitys haastaa medikalistisen mielenterveys- diskurssin. Olen kiinnostunut erityisesti, mitä on persoonan hyvä ja huono olemassaolo Rauhalan filosofisessa antropologiassa. Olen myös psykologian aineenopettaja, taustana Kriittisen Korkeakoulun filosofisen praktiikan koulutus,  FIVE (filosofisen praktiikan yhdistyksen jäsen). Yhteydenotto pk.koivumaki@gmail.com