Henkilöt

TOIMINNAN SUUNNITTELURYHMÄ:
Koordinaattori:
OSKAR REPO, filosofian pääaineopiskelija Jyväskylän yliopistossa ja mediatyöläinen.

ANU VIRTANEN, FM, filosofinen praktikko, filosofian väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa, Filosofisen praktiikan verkoston (FIVE ry) puheenjohtaja (linkki). Filosofin vastaanottoja ja sokraattisia dialogeja etupäässä pääkaupunkiseudulla, mutta vastaanottoja myös etänä. Yhteydenotot: virtande@gmail.com
EEVA K. KALLIO, PsT, aikuisen kognitiivisen ja psyykkisen kehityksen dosentti (JyU, TAU), erikoistutkija. Teoksen "Ajattelun kehitys aikuisuudessa - kohti moninäkökulmaisuutta"-teoksen toimittaja (2016), ja Development of adult thinking- teoksen toimittaja (Routledge, 2020). Lisäksi yhdessä Jenni Spännärin kanssa (2020) Viisaus -käyttäjän opas -teos. Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen Viisaus ja oppiminen-tiimin vetäjä. Viisaustaidot®-koulutukset ja ohjaus.  FIVE (filosofisen praktiikan yhdistyksen jäsen). Kotisivu www.eevakallio.com, yhteydenotot eevakkallio@pm.me


 
 
 
LEENA KAKKORI, YTT, Kasvatusfilosofian dosentti, Diplomilogoterapeutti VFI, Logoterapeutin ja filosofin vastaanotto Jyväskylässä. www.leenakakkori.com, yhteydenotot leenakakkori@gmail.com

PIIA KOIVUMÄKI, YTM, filosofian tohtorikoulutettava (JyU), psykologian ja sosiaalityön aineenopettaja (Gradia), mielenterveys- ja päihdehoitaja ja filosofian praktikko taustana Kriittisen Korkeakoulun filosofisen praktiikan koulutus,  FIVE (filosofisen praktiikan yhdistyksen jäsen). Filosofista keskustelutukea erilaisiin elämänongelmiin kasvotusten tai etäyhteydellä. Yhteydenotto pk.koivumaki@gmail.com