Toiminnan lähtökohdista

Olemme itsenäinen ja riippumaton kulttuurikeskus, joka järjestää akateemisesti korkeatasoista toimintaa. Kriittinen korkeakoulu on alunperin Helsingissä toimiva keskus, jonka alaisuuteen on nyt syntynyt tai syntymässä useammalle paikkakunnalle alajaoksia.

Septem Artes Liberales - noin seitsemän vapaata taidetta tai taitoa. Antiikin ja keski-ajan opetuksessa näitä olivat triviumin ja quadriviumin kuuluneet kielioppi, reotriikka, dialektiikka (logiikka), aritmetikkaa, geometria, tähtitiede ja musiikki. Emme suoranaisesti kopioi näitä sisältöjä (!!), mutta ne ovat meille inspiraationa tuoda esille uusia ja tärkeitä taitoja, joita yhteiskunnassamme nyt tarvitaan. Perustamme on vahvassa uskossa ihmisen oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksiin tavalla, joka luo uutta ja mahdollisesti inspiroi luoviin oivalluksiin. Historia, nykyisyys ja tulevaisuus voivat olla uuden luomisessa läsnä.

Nostamme esille aitoa sivistyksen henkeä ja filosofia elämäntapana-ajattelua. Filosofia on käytännöllistä filosofiaa, ei ainoastaan akateemista keskustelua.

Tule mukaan!

#valtakunnallinenkriittinenkorkeakoulu
#jyväskylänkriittinenkorkeakoulu
#viisaus
#käytännöllinenfilosofia
#filosofiaelämäntapana
#philosophyaslife
#sivistys
#humanismi