Filocafé: Demokratia ja oikeudenmukaisuus

Mitä on episteeminen epäoikeudenmukaisuus? Onko some uhka vai mahdollisuus demokratialle? Voidaanko demokratia uhrata ilmastokriisin vuoksi? Voisiko luonnolla olla juridiset oikeudet? Mikä on "ecocide"?

15.12.2020 Filocaféssa keskusteltiin demokratiasta ja oikeudenmukaisuudesta. Illan aikana kartoitettiin laajasti otsikon aiheisiin liittyviä kysymyksiä filosofi Rauno Huttusen kanssa (yliopistonlehtori, Kasvatustieteiden laitos Turun yliopisto).

Alustus: Rauno Huttunen
Keskustelun vetäjä: Leena Kakkori
Video: Oskar Repo
Musiikki: Fields of Grief
Videomateriaali: Nauhoitettu Zoom-palaveri

Rakastatko kirjoja? Nämä teokset mainitaan videossa:
Torill Strand (toim.): Rethinking Ethical-Political Education
Aristoteles: Politiikka (Teokset VIII)
Alexis de Tocqueville: Demokratia Amerikassa
Jürgen Habermas: Between Facts and Norms
Pierre Rosanvallon: Vastademokratia
John Dewey: Democracy and Education
Miranda Fricker: Epistemic Injustice
Michel Serres: Luontosopimus
Kai Alhanen: Dialogi demokratiassa