Viisaus ja Sivistys III-seminaari: Eksistentiaalinen ahdistus

 


Puheenvuorot:

Eksistentiaalinen ahdistus itseyden kutsuna

Veli-Matti Värri perustelee puheenvuorossaan eksistentiaalista ahdistusta muistutuksena siitä, että individualistisen kulttuurin tai sosiaalisen moraalin vastaukset eivät riitä, kun elämänsä rajallisuuden tiedostava kysyy, kuka olen ja miksi elän. Oman elämänsä rajallisuuden tiedostanut ymmärtää, ettei kysymys ole vain yleisesti ihmisen traagisesta osasta, kuolevaisuudesta, vaan minun erityisestä ja ainutkertaisesta elämästäni ja sen ohimenevyydestä. Elämänsä traagisuuteen herännyt tuntee eksistentiaalista ahdistusta, jota Värri luonnehtii itseyden kutsuksi.  

Veli-Matti Värri on filosofi ja kasvatustieteen professori Tampereen yliopistossa. Värrin tutkimustoiminta on keskittynyt pääosin kasvatuksen filosofian ja etiikan peruskysymyksiin, sittemmin ekofilosofiaan ja ympäristökasvatukseen. Värrin filosofian väitöskirjasta Hyvä kasvatus - kasvatus hyvään otettiin viides painos vuonna 2004. Kaksi vuotta sitten Vastapaino julkaisi Värrin teoksen Kasvatus ekokriisin aikakaudella. Kirja oli ehdolla vuoden 2018 tiedekirjaksi. Siitä otettiin toinen painos helmikuussa 2019.

Eksistentiaalinen ahdistus logoterapian näkökulmasta

Viktor E. Franklin ihmiskäsitys kiteytyy lauseeseen ”Logoterapia pitää ihmistä olentona, jonka pääasiallisena huolena on tarkoituksen täyttyminen ja arvojen toteuttaminen.” Ihmisen menettäessä tarkoituksen ja päämäärän elämässään puhutaan eksistentiaalisesta tyhjiöstä ja eksistentiaalisesta turhaumasta. Nämä käsitteet ovat lähellä Jean Paul Sartren eksistentiaalisen ahdistuksen käsitettä, kuitenkin Franklin lähestymistapa on toinen. Franklin lähtökohta on filosofian lisäksi psykoterapia, psykiatria ja lääketiede. Puhutaan sitten eksistentiaalisesta ahdistuksesta tai eksistentiaalisesta tyhjiöstä niin kuitenkin aikamme jättimäiset ongelmat covid-19 ja ilmastokriisi/katastrofi/muutos ovat asettaneet meidät aivan uuteen hyvin ahdistavaan ja ankaraan tilanteeseen. Ahdistus sinänsä ei ole pelkästään huono asia, mutta ei ole hyvä ahdistuksen saadessa liian suuren osan päivittäisestä elämästä. Logoterapia on keskittynyt merkityskatoon ja ahdistukseen pyrkien tuomaan ihmiselle toisenlaisia ja uusia helpottavia näköaloja.

Leena Kakkori on Jyväskylän yliopistossa väitellyt kasvatusfilosofian dosentti ja logoterapeutti. Hänen vastaanotto sijaitsee Jyväskylässä.

Keskustelun vetäjänä toimii Eeva K. Kallio ja moderaattorina Oskar Repo Jyväskylän Kriittiseltä Korkeakoululta.

Seminaarin alusta ja lopusta on leikattu puheenvuoroja pois ääniongelmien vuoksi.