KATSO TALLENNE: Oriveden filosofia päivät II: Tieteestä ja hyvästä elämästä

 


Jyväskylän Kriittinen Korkeakoulu oli mukana kyseisen tapahtuman tallenteen julkaisussa. Alla tarkemmat tiedot.

Kriittinen korkeakoulu ry järjesti toisen filosofisen webinaarin, Oriveden filosofiapäivät II, otsikolla Tieteestä ja hyvästä elämästä. Seminaari pidettiin webinaarina toistamiseen pandemiasta johtuen. 

Tiede on kulttuurimme yksi merkittävimmistä saavutuksista, joka muokkaa ja määrittelee maailmankuvaamme ja jokapäiväistä elämäämme. Toisaalta voimme olla varmoja siitä, että kivi putoaa Newtonin lakien mukaisesti aina maahan, kun sen käsistämme irroitamme (ellei mitään yllättävää tapahdu). Samalla joudumme elämään jatkuvan epävarmuuden keskellä. Emme aina tiedä, ovatko tekomme oikeita, ovatko teoriamme ja ajatuksemme tosia, oikeita, moraalisesti kestäviä. Tietomme maailmasta on monin tavoin epävarmaa samalla, kun kaikkia asioita on useinkin mahdotonta epäillä. Tiede koskee paitsi maailman olioita, rakenteita ja syy-seuraus-suhteita, mutta myös sellaisia asioita, kuten tapahtumat ja prosessit. Nämä haastavat perinteisen tavan katsoa maailmaa, sitä mitä maailmassa on, miten maailma on olemassa ja miten se toimii – tai vähintäänkin lisäävät siihen jotain väitetysti merkittävää. Jari Palomäki käsittelee näitä aiheita esitelmässään. Maailma ja tiede on myös ihmisen elämää, kokemusta, arvoja ja hyvinvointia. Mutta millainen on tie hyvään ja onnelliseen elämään? Rajoittaako – kenties paradoksaalisesti – arvojen korostus elämänkokemusta? Millainen voisi olla arvostelematon ja elämän hyväksyvä asenne tienä kohti mielekästä ja onnellista elämää? Ihminen ei ole ihminen tyhjiössä, vaan hän kasvaa kulttuurissa. Kasvamisessa on kyse tällöin myös kasvatuksesta. Mutta millaisia päämääriä voimme kasvatukselle asettaa? Mikä ylipäätään on ihmisen päämäärä? Sivistys on ollut perinteisesti intellektuaalisessa kulttuurissamme tällainen päämäärä, mutta pitäisikö meidän katsella myös hieman sivusuuntiin ja miettiä asiaa eri kanteilta? Onko kasvatuksen ja ihmisyyden ydin esimerkiksi käytännöllisessä järjessä? Mikä ylipäätään on ihmisen tehtävä? Näitä aiheita Marika Enwald pohtii esitelmässään.

Tallenteelta löytyvät puheenvuorot: 

“Kant, Newton ja varman tiedon etsintä” Jari Palomäki (FT, dosentti, Tampereen yliopisto) 

”Arvoista käsin ohjautuvan elämän ja elämän hyväksymisen dilemma” Marika Enwald (FT, tuntiopettaja, tutkija, Tampereen yliopisto) 

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Severi Hämäri Kriittiseltä Korkeakoululta. 

 Esitelmien abstraktit voit lukea täältä: https://www.kriittinenkorkeakoulu.fi/kurssitarjonta/oriveden-filosofiapaivat-ii-tieteesta-ja-hyvasta-elamasta/

Webinaari pidettiin 14.10.2021 

Tilaisuuden järjestäjä: Kriittinen Korkeakoulu 

Yhteistyökumppanit: Pro Orivesi ja Opintokeskus Sivis 

Yhteystiedot: info@kriittinenkorkeakoulu.fi 

 https://www.kriittinenkorkeakoulu.fi