KATSO TALLENNE: Viisaus & sivistys IV -seminaari: Ihminen, eläin?

Neljäs Viisaus & sivistys -seminaari pidettiin 13.11. otsikolla "Ihminen, eläin?" Seminaarissa keskusteltiin länsimaisen filosofian näkemyksistä ihmisen ja eläimen välisistä eroista ja kaltaisuuksista, sekä tutustuttiin kriittisen teorian näkökulmiin ihmisten ja eläinten välisistä suhteista. Seminaarin puhujina toimivat Elisa Aaltola ja Olli-Pekka Moisio. 

Tallenteelta löytyvät molemmat puheenvuorot. Keskusteluja ei ole nauhoitettu. 

Puheenvuorojen abstraktit: 

 "Onko ihminen eläin?" 

Esitelmä kartoittaa dualistisen ihmiskäsityksen, joka kategorisesti erottaa ihmisen muusta eläinkunnasta ja luonnosta, historiallisia ja filosofisia juuria. Vaihtoehtona dualismille se esittelee holistisen ihmiskäsityksen, joka kuvaa ihmisen eläimeksi ja luonnon osaksi, filosofisen perustan. Esitelmän peruskysymykset ovat: 1) onko holistinen ihmiskäsitys varteenotettava vaihtoehto dualistiselle ihmiskäsitykselle? ja 2) mitä moraalisia, kulttuurisia ja laajemmin filosofisia seurauksia näihin kahteen toisilleen vastakkaiseen ihmiskäsitykseen liittyy? 

Elisa Aaltola on eläin- ja ympäristökysymyksiin erikoistunut filosofian tutkija ja dosentti Turun yliopistosta. 

 "Frankfurtin koulu ja eläimet" 

 Varhaisen kriittisen teorian edustajat (Max Horkheimer, Theodor W. Adorno ja Herbert Marcuse) tutkivat yhteiskunnissa tapahtuvan eläinten riiston saamia muotoja ja väittivät, että ihmisten harjoittama eläinten riistäminen on läheisessä suhteessa ihmisten toisiaan kohtaan kohdistaman riiston kanssa. Kriittinen teoria kritisoi länsimaista ajattelua eläimiin kohdistuneesta välineellisyydestä ja halusivat laajentaa moraalisen myötätunnon eläimiin. Esitelmässäni tarkastelen tätä kritiikkiä ja pohdin sen avaamia näkökulmia nyky-yhteiskunnan kritiikille. 

Olli-Pekka Moisio, YTT, Dos., Yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto. Moisio on tutkinut muun muassa Frankfurtin koulun kriittistä teoriaa, Karl Marxia ja kriittistä pedagogiikkaa. Viimeisin tutkimushanke käsitteli utopiaa. 

Tapahtuman järjesti: 

Jyväskylän Kriittinen Korkeakoulu 

jyvaskyla@kriittinenkorkeakoulu.fi