Video: Unohtuiko lapsen etu?


  

 Kuinka ajatella hyvinvointia lapsen näkökulmasta?

7.2.2022 järjestetyssä Lea Pulkkisen kirjan Lapsen hyvinvointi alkaa kodista - julkistamistilaisuudessa keskustellaan mitä on hyvä lapsuus? Mikä on kodin merkitys lapsen kasvulle, ja miten sitä tuetaan vai tuetaanko? Onko kodin merkitys jäänyt liiaksi varjoon keskustelussa, jossa on korostettu lähinnä julkisen kasvatuksen merkitystä? Mitkä ovat kodin ja muiden kasvatustahojen, kuten koulun, roolijaot? Entä, millaista tukea kasvatuksessa kaivataan eri tahojen välillä?

Tallenteella kuullaan Lea Pulkkisen kattava puheenvuoro kirjan aiheista ja puheenvuorot lapsiasiavaltuutettuina toimineilta valtiosihteeri Maria-Kaisa Aulalta valtionvarainministeriöstä ja Helsingin ensikoti r.y:n toiminnanjohtaja Tuomas Kurttilalta. Lisäksi tallenteella kuulaan PS-kustannuksen toimitusjohtaja Henna Santalahden avauspuheenvuoro ja keskusteluosiossa stainerpedagogi Tiina Ristolaisen kommentteja.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii opettaja Timo Jantunen Kriittiseltä Korkeakoululta.

Lea Pulkkisen kirjasta "Lapsen hyvinvointi alkaa kodista" lisää PS-kustannuksen verkkosivuilla, josta voit myös tilata kirjan: https://www.ps-kustannus.fi/Lea-Pulkkinen/Lapsen-hyvinvointi-alkaa-kodista.html

Tilaisuuden järjestäjät:
Kriittinen Korkeakoulu yhdessä PS-Kustannuksen kanssa
www.kriittinenkorkeakoulu.fi
www.ps-kustannus.fi