Filocafé: Elämäntilanteisuus 28.11.2022


Mitä elämäntilanteella tarkoitetaan ja miten sen voi ajatella vaikuttavan ihmiseen?

Filosofi-psykologi Lauri Rauhala (1914-2016) luonnehtii situationaalisuutta tai elämäntilanteisuutta yhtenä ihmisen perustavanlaatuisena olemisulottuvuutena. Rauhalan käsite situaatio tarkoittaa ihmisen kosketuspintaa maailman kanssa. Rauhalan mukaan elämäntilanteeseen tai situaatioon kuuluvat kohtalonomaiset ja itse valittavat komponentit, mitä ne ovat?

Syksyn kolmannessa filocaféssa tarkastelemme kysymyksiä situaatiosta ja situationaalisuudesta, joista Rauhala käyttää myös käsitteitä elämäntilanne ja elämäntilanteisuus.

Tule mukaan filosofoimaan – et tarvitse ennakkotietoja filosofiasta.

Ma 28.11.2022, klo 18-20
Villa Ranan kahvilassa
Seminaarinkatu 13
40100 Jyväskylä

Keskustelun alustajana toimii Piia Koivumäki. Hän on filosofi (YTM), filosofian tohtorikoulutettava (JYU) ja psykologian aineenopettaja. Väitöskirjaprojektissaan hän tutkii Rauhalan ihmisen filosofiaa, jonka mukaan ihminen on olemassa kehollisena, kokevana (psyykkis-henkisenä) sekä elämäntilanteeseensa kietoutuneena.

Filocafé on kohtauspaikka erilaisille ihmisille ja näkökulmille. Tarkoituksena on vaihtaa kahvi- tai teekupin ääressä ajatuksia ja luoda syvempää ymmärrystä aiheesta.

Tilaisuus on ilmainen ja avoin kaikille kiinnostuneille!

Järjestäjä: Jyväskylän Kriittinen korkeakoulu