12.4.2023 Filocafé: Myötätunto ja (hyvä)tahto


 

Myötätunnon vakiintuneet määritelmät viittaavat muiden kärsimyksen huomaamiseen ja haluun lievittää sitä. Myötätunto voidaan katsoa rakentuvan kolmesta vaiheesta (esim.Pessi & Martela 2017): huomaaminen, halu auttaa ja toiminta.

Myötätunto lähtee liikkeelle siitä, että olemme riittävän läsnä toiselle huomataksemme toisen ihmisen olemisen ja tunnetilan. Myötätuntoon kuuluvat hyvä tahto toista kohtaan, halu auttaa ja jollain tapaa vähentää tai lievittää toisen kärsimystä. Kolmas vaihe, joka tekee myötätunnon todeksi, on auttamisen teko eli teemme jotakin vähentääksemme toisen kärsimystä. Teko voi olla pienikin: kysymys, halaus, muutama ystävällisen sana tai kosketus.

Myötätunnolla on yhteys empatian käsitteeseen, mutta empatia kuitenkin eroaa käsitteellisesti myötätunnosta: empatia on toisen tunteen ymmärtämistä ja tunteeseen samaistumista, mutta ei vielä sisällä hyvän tahdon ja toiminnan elementtejä. Myötätunnossa empatian tunne nimenomaan yhdistyy ja johtaa ystävällisiin tekoihin.

Seuraavassa Filocoféssa käsitellään myötätunnon, (hyvän)tahdon, toiminnan/teon käsitteisiin liittyviä teemoja ja näiden teemojen yhteyksiä ihmisen kehollisuuteen, tajunnallisuuteen ja elämäntilanteellisuuteen.

Tule mukaan filosofoimaan, et tarvitse ennakkotietoja filosofiasta!

Keskustelua vetävät Riikka Koponen ja Piia Koivumäki. Riikka Koponen on filosofi (YTM) ja filosofian tohtorikoulutettava (JYU). Väitöskirjaprojektissaan hän tutkii kehollisuuteen ja taidekasvatukseen liittyviä kysymyksiä, erityisesti tanssitaiteen ja tanssipedagogiikan konteksissa. Piia Koivumäki on filosofi, YTM, filosofian väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa, sosiaalityöntekijä ja psykologian aineenopettaja.

Aika: 12.4.2023, klo 17-19

Paikka: Villa Ranan kahvila
Seminaarinkatu 13
40100 Jyväskylä
ja online

Voit osallistua myös etänä Zoomin kautta. Pyydä Zoom-linkkiä osoitteesta info@kriittinenkorkeakoulu.fi Ilmoita samalla nimesi ja sähköpostiosoitteesi.

Filocafé on kohtauspaikka erilaisille ihmisille ja näkökulmille. Tarkoituksena on vaihtaa kahvi- tai teekupin ääressä ajatuksia ja luoda syvempää ymmärrystä aiheesta.

Tilaisuus on ilmainen ja avoin kaikille kiinnostuneille!

Järjestäjä: Jyväskylän Kriittinen korkeakoulu