11.10.2023 Filocafé: Opettajuus ja opettajaksi oppiminen – ”Meidän pitää kasvaa ihmisinä, jotta voimme kasvattaa ihmisiä”

Uusi ajankohta 11.10.2023 on nyt sovittu. Päivää jouduttiin siirtämään sairastumisen vuoksi.


Filocafén aiheena on opettajuus ja opettajaksi oppiminen. Keskustelun alustuksessa opettajuutta kuvataan sipuliksi ja opettamista “mudassa rämpimiseksi”. Opettajuuden sipulin ulkokerroksia ovat esimerkiksi pedagogiset ja didaktiset taidot kun taas sipulin ytimessä on opettajan oma ihmisyys, arvot ja missio.

Koska opettajuus kurkottaa opettajan omaan ihmisyyteen saakka, ei opettajuus koskaan typisty vain tietojen ja taitojen oikeaoppiseen ja oikea-aikaiseen opetukseen. Pikemminkin kyse on inhimillisistä kohtaamisista suhteiden ja suhteettomuuksien jokapäiväisissä verkostoissa. Nämä elämän yhteentörmäykset asettavat opettamiselle toimintakontekstin, joka järjestyksen, tiedon ja sääntöjen logiikoiden sijaan on kuin mutaa, jossa opettaja parhaansa mukaan tarpoo eteenpäin. Kuitenkin vain oman ytimensä, ihmisyyden kautta ja avulla opettaja voi kohdata myös oppijan koko ihmisyyden.

Näistä lähtökohdista alustuksessa pohditaan, voiko opettajaksi ylipäätään oppia ja jos voi, niin miten se tapahtuu. Tämä asettaa kysymyksiä myös opettajankoulutukselle ja sille, mitä siellä tulisi opettajaksi opiskelevalle oikeastaan tapahtua. Alustuksessa hahmotellaan sellaista opettajaksi oppimista ja opettajankoulutusta, joka ei pelkästään lisää opettajaopiskelijan pedagogisia ja didaktisia taitoja, vaan myös kasvattaa häntä ihmisenä.

Alustuksen pitää kasvatustieteen tohtori Minni Matikainen, joka tutki väitöskirjassaan transformatiivista opettajaksi oppimista ja luotsaa kasvatustieteellistä Kasvata mua -podcastia. Tällä hetkellä hän toimii tutkijana Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkimushankkeessa Epämukava museo - kohti turvallisia, rohkeita tiloja.

Aika: 11.10.2023 klo 17-19

Paikka: Yliopiston kirjasto Lähteen tila B248 2. kerroksessa, Seminaarinkatu 15 B, 40100 Jyväskylä.

Filocafé on kohtauspaikka erilaisille ihmisille ja näkökulmille. Tarkoituksena on vaihtaa kahvi- tai teekupin ääressä ajatuksia ja luoda syvempää ymmärrystä aiheesta.

Tilaisuus on ilmainen ja avoin kaikille kiinnostuneille!


Yhteistyössä Mephisto - Jyväskylän yliopiston filosofian ainejärjestö
https://mephistory.wordpress.com/

Yhteistyössä Opintokeskus Sivis
https://www.ok-sivis.fi/