1.11. Filocafé: Kalliomaalauksista sosiaaliseen mediaan: viestintäteknologia ja sosiaaliset todellisuuskäsitykset


 

Filocafé: Kalliomaalauksista sosiaaliseen mediaan: viestintäteknologia ja sosiaaliset todellisuuskäsitykset

Sosiologit Berger ja Luckmann korostivat klassikkoteoksessaan The Social Construction of reality (1966) sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä yksilöiden käsityksille todellisuudesta.

Bergerin ja Luckmanin mukaan yhteiskunnallinen todellisuus ei ole ennalta määrätty tai objektiivinen, vaan se muodostuu yhteisön jäsenten yhteisten toimintojen ja vuorovaikutuksen kautta.

Kielellinen viestintä on merkittävä osa ihmisyhteisöjen vuorovaikutusta ja sosiaalisten todellisuuskäsitysten rakentumista. Viestintäteknologian kehittyminen vaikuttaa kielellisen viestinnän saamiin muotoihin mahdollistaen uudenlaisia viestintäkanavia, mutta myös asettaen rajoituksia kanavien sisäiselle viestinnälle.

Tietotekniikan ja internetin kehitys on vauhdittanut myös viestintäteknologioiden kehitystä. Erityisesti algoritmisten sosiaalisten medioiden käyttö informaationvälityksen kanavina ja yhteiskunnallisen keskustelun foorumeina on yleistynyt.

Algoritmisissa sosiaalisissa medioissa yksilön valinnoista, kuten reaktioista ja katseluajoista kerätty data otetaan huomioon syötteen personoinnissa.

Miten viestintäteknologioiden kehittyminen ja muuntuminen vaikuttaa tapaamme rakentaa todellisuuskäsityksiä? Millaisia vaikutuksia viestintäkanavien toimintaperiaatteilla on yhteisöihin, joissa sosiaalisia todellisuuksia rakennetaan? Miten sosiaaliset todellisuuskäsitykset rakentuvat algoritmisissa viestintäkanavissa, joissa jokaisen yksilön syöttettä räätälöidään henkilökohtaisten mieltymysten mukaan?

Keskustelun alustajana toimii Antton Mäntyvaara, filosofian opiskelija Jyväskylän yliopistossa.

Aika: 1.11.2023 klo 17-19

Paikka: Yliopiston kirjasto Lähde, tila B248 2. kerroksessa, Seminaarinkatu 15 B, 40100 Jyväskylä.

Filocafé on kohtauspaikka erilaisille ihmisille ja näkökulmille. Tarkoituksena on vaihtaa kahvi- tai teekupin ääressä ajatuksia ja luoda syvempää ymmärrystä aiheesta.  

Tilaisuus on ilmainen ja avoin kaikille kiinnostuneille!

Yhteistyössä Mephisto - Jyväskylän yliopiston filosofian ainejärjestö
https://mephistory.wordpress.com/

Yhteistyössä Opintokeskus Sivis
https://www.ok-sivis.fi/